Stuur deze pagina door naar een vriend of vriendin


 

 

PDF E-mail Print

Web tv

Iedereen loopt wel eens ergens tegenaan of ziet het even niet meer zitten. Dit zijn doodnormale zaken. Echter, als dit sombere gevoel langdurig blijft aanhouden kan er sprake zijn van depressiviteit. Depressie is een van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen die zowel psychische als fysieke symptomen veroorzaken.

Negentig procent van de mensen die lijden aan depressie hebben een verstoring in hun biologische klok. Deze klok reguleert 24 uur per dag je vele biologische ritmes van je lichaam zoals je slaapwaak-ritme, gehoor en gevoel, je hartslag en menstruatiecyclus.

Naast de psychische en fysieke symptomen, zijn er ook een sociale factoren die mee spelen. Hoe is het als je zoon of dochter depressief is? Hoe ga je hier mee om en wanneer moet je als ouder ingrijpen?

In deze web tv serie worden alle factoren die depressiviteit met zich mee brengen voor de kijker in beeld gebracht. 
 

Aflevering 3 - Omgaan met depressie binnen de familie

De derde aflevering van web-tv gaat over het omgaan met een depressie binnen de familie. Welke impact heeft een depressie op de omgeving en hoe ga je daarmee om?

In deze aflevering komt de moeder van Mariëtte aan het woord. Zij bespreekt heel openlijk hoe het is om met de depressie van haar dochter om te gaan.

Aflevering 2 - Omgaan met een depressie

In de tweede web-tv aflevering wordt er stilgestaan bij het omgaan met een depressie. Hoe is het om depressief te zijn?

Mariëtte was 13 toen zij erachter kwam dat zij de stemmingsstoornis depressie had. Zij was een langere periode somber, zag het leven niet meer zitten en had nergens meer zin in. Vier jaar later kwam deze verdrietige stemming weer terug, maar dan in de vorm van een eetstoornis.

Gelukkig gaat het nu een stuk beter met Mariëtte en kan zij hier nu open over praten. Het is belangrijk om open te zijn over depressiviteit om juist die taboe te doorbreken. Uit ervaring is gebleken dat het haar juist heeft geholpen om er over te praten. Je hoeft je nergens voor te schamen want je bent niet de enige. In deze Web TV aflevering het verhaal van Mariëtte.

 
Aflevering 1 – Biologische Klok

De biologische klok is een inwendige klok die gelokaliseerd is in de hersenen. Deze klok reguleert 24 uur per dag de vele biologische ritmes van je lichaam. Vaak zijn het externe factoren als vliegen, onregelmatige werkuren, traumatische ervaringen en ernstige ziektes die deze klok kunnen verstoren. 

In de eerste web-tv aflevering wordt de relatie tussen depressie en de biologische klok gelegd. Wat moet je doen en waar kan je hulp krijgen? Al deze vragen komen aan bod in deze aflevering.