Stuur deze pagina door naar een vriend of vriendin


 

 

PDF E-mail Print

Privacy

Servier heeft deze persoonsgegevenverklaring opgesteld, omdat wij uw recht op privacy respecteren. Wij gebruiken uw IP-adres voor het vaststellen van problemen met onze server, en voor het administreren van deze website.

Registratieformulieren ter verkrijging van onder meer e-cards en nieuwsbrieven op deze site vragen soms om contactinformatie van gebruikers (zoals naam en e-mailadres). We gebruiken deze gegevens van het registratieformulier uitsluitend om de door u gevraagde nieuwsbrieven en/of e-cards te kunnen verzenden. De gegevens worden ook gebruikt om, indien nodig, contact op te nemen met bezoekers om de site af te stemmen op de bezoeker door materiaal aan te bieden waarvan we denken dat deze voor de bezoeker interessant is, en door in de presentatie ervan rekening te houden met zijn of haar voorkeur. Deze gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld. Servier draagt zorg voor de beveiliging van de gegevens tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking, voor zover dit binnen haar invloed en verantwoordelijkheid valt.

Servier biedt bezoekers van deze website de mogelijkheid tot het verzoek om aanpassing of verwijdering van persoonsgegevens uit de database, het verzoek tot het stopzetten van toekomstige informatieverzending of te verklaren om in de toekomst niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. Uw reactie kunt u zenden aan: info@biologischeklokendepressie.nl.

Zelftest

Een Depressie Zelftest kan u helpen bij het inschatten van de ernst van de depressieve klachten. De test bestaat uit tien uitspraken.

Doe de test...

Het verhaal van Mariëtte

Het is nu ruim anderhalf jaar geleden dat ik voor het laatst depressief ben geweest.

Lees meer...

Nieuws

‘Geestelijke zorg kiest steeds vaker voor online hulp’

Lees meer...

Tips om je beter te voelen

Probeer iets te doen om je somberheid te overwinnen.

Lees meer...